Bestuur & Verantwoordingsorgaan

Home > Over het fonds > Bestuur & Verantwoordingsorgaan

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Naam                             Functie                  Vertegenwoordiging

Raimond Siebesma    Voorzitter             Werkgever

Henk Jongejan            Secretaris            Werkgever

Fre van Heuvelen                                     Werknemers

Freja Huisman                                           Werkgever

Peter Schimmel                                        Werknemers

Pierre van den Berg                                 Pensioengerechtigden

 

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit de volgende leden:

Naam                             Functie                  Vertegenwoordiging
Henk Hemmes           Voorzitter              Pensioengerechtigden

Bert Smith                                                  Werknemers

Sarah Stock                                                Werkgever

Teun Bakker                                               Werkgever

Arjette Arkema          Secretaris              Werknemers

Doeke Baar                                                Pensioengerechtigden

 

 

Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l.

Pensioenuitvoering tot 1 augustus 2021:

Appel Pensioen

Postbus 30396

1303 AJ Almere

Telefoonnummer

085 - 210 40 93

 

E-mailadres

rahma.cherrat@appelpensioen.nl

Copyright @ Pensioenfonds NEG i.l.