Financiële situatie

Home > Over het fonds > Financiële situatie

Financiële situatie

 

Kerncijfers

 

 

 

Actuele dekkingsgraad (%)                    

Beleidsdekkingsgraad (%)

                   
Vermogen (miljoen €)

Verplichtingen (miljoen €)

 

 

Rendementen Beleggingen

2016                                           

2017

2018 .

2019                                              

2020

 

Derde kwartaal 2020

Vierde kwartaal 2020

Eerste kwartaal 2021

Tweede kwartaal 2021

 

Toelichting

Dekkingsgraad

Heeft ons pensioenfonds genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen? Dat laat de dekkingsgraad zien.

 

Actuele dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en verplichtingen. Is de dekkingsgraad 100%, dan hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. De actuele dekkingsgraad is een momentopname: deze geeft de financiële situatie op één moment weer.

 

Beleidsdekkingsgraad

Voor besluiten moeten we gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad: de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of we de pensioenen moeten korten of juist kunnen verhogen (indexatie). De pensioenregels schrijven voor dat onze beleidsdekkingsgraad ongeveer 120% moet zijn. Dan hebben we voldoende financiële buffers. Het percentage is afhankelijk van rente en de soort beleggingen en kan daardoor wat wisselen.

Ook is wettelijk bepaald dat de beleidsdekkingsgraad niet langer dan 5 jaar onder 104,1% mag liggen.

 

 

120,2

112,2

 

352

293

eind

jul

2021

eind

jun

2021

eind

mei

2021

121,7

110,5

 

346

284

120,1

108,6

 

340

283

5,8%

10,3%

- 2,6%

20,9%

11,7%

 

3,0%

5,9%

0,0%

4,0%

eind

apr

2021

120,2

106,7

 

338

282

Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l.

Pensioenuitvoering tot 1 augustus 2021:

Appel Pensioen

Postbus 30396

1303 AJ Almere

Telefoonnummer

085 - 210 40 93

 

E-mailadres

rahma.cherrat@appelpensioen.nl

Copyright @ Pensioenfonds NEG i.l.