Financiële situatie

Home > Over het fonds > Financiële situatie

Financiële situatie

 

Kerncijfers eind december 2019

Actuele dekkingsgraad                  105,5 %

Beleidsdekkingsgraad                   102,3 %

Vermogen                                       € 305 miljoen

Verplichtingen                                € 290 miljoen

 

 

Rendementen Beleggingen

2014                                                   11,8%

2015                                                    2,8%

2016                                                    5,8%

2017                                                   10,3%

2018 .                                                -2,6%

 

Vierde kwartaal 2018                     -5,7%

Eerste kwartaal 2019                       9,9%

Tweede kwartaal 2019                    4,9%

Derde kwartaal 2019                       5,0%

 

Toelichting

Dekkingsgraad

Heeft ons pensioenfonds genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen? Dat laat de dekkingsgraad zien.

 

Actuele dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en verplichtingen. Is de dekkingsgraad 100%, dan hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. De actuele dekkingsgraad is een momentopname: deze geeft de financiële situatie op één moment weer.

 

Beleidsdekkingsgraad

Voor besluiten moeten we gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad: de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of we de pensioenen moeten korten of juist kunnen verhogen (indexatie). De pensioenregels schrijven voor dat onze beleidsdekkingsgraad ongeveer 123% moet zijn. Dan hebben we voldoende financiële buffers. Het percentage is afhankelijk van rente en de soort beleggingen en kan daardoor wat wisselen.

Ook is wettelijk bepaald dat de beleidsdekkingsgraad niet langer dan 5 jaar onder 104,1% mag liggen.

 

 

NEG Pensioenfonds

Pensioenuitvoering door:

Appel Pensioen

Postbus 30396

1303 AJ Almere

Telefoonnummer

085 - 210 40 93

 

E-mailadres

rahma.cherrat@appelpensioen.nl

Copyright @ NEG Pensioenfonds