Financiële situatie

Home > Over het fonds > Financiële situatie

Financiële situatie

 

Kerncijfers

 

 

 

Actuele dekkingsgraad (%)                    

Beleidsdekkingsgraad (%)

                   
Vermogen (miljoen €)

Verplichtingen (miljoen €)

 

 

Rendementen Beleggingen

2015

2016                                                  

2017

2018 .

2019                                              

 

Tweede kwartaal 2019                  

Derde kwartaal 2019

Vierde kwartaal 2019

Eerste kwartaal 2020

 

Toelichting

Dekkingsgraad

Heeft ons pensioenfonds genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen? Dat laat de dekkingsgraad zien.

 

Actuele dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en verplichtingen. Is de dekkingsgraad 100%, dan hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. De actuele dekkingsgraad is een momentopname: deze geeft de financiële situatie op één moment weer.

 

Beleidsdekkingsgraad

Voor besluiten moeten we gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad: de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of we de pensioenen moeten korten of juist kunnen verhogen (indexatie). De pensioenregels schrijven voor dat onze beleidsdekkingsgraad ongeveer 120% moet zijn. Dan hebben we voldoende financiële buffers. Het percentage is afhankelijk van rente en de soort beleggingen en kan daardoor wat wisselen.

Ook is wettelijk bepaald dat de beleidsdekkingsgraad niet langer dan 5 jaar onder 104,1% mag liggen.

 

 

91,2

100,8

 

280

307

eind

maart

2020

eind

juni

2020

eind

mei

2020

98,6

99,4

 

311

315

97,6

99,7

 

306

314

2,8%

5,8%

10,3%

- 2,6%

20,9%

 

4,9%

5,0%

- 0,1%

-8,0%

eind

april

2020

95,7

100,0

 

302

316

NEG Pensioenfonds

Pensioenuitvoering door:

Appel Pensioen

Postbus 30396

1303 AJ Almere

Telefoonnummer

085 - 210 40 93

 

E-mailadres

rahma.cherrat@appelpensioen.nl

Copyright @ NEG Pensioenfonds