Het pensioenregister

Begin 2011 is de website www.mijnpensioenoverzicht.nl gelanceerd. Op deze site is het voor iedere burger mogelijk om via één digitale ingang een totaaloverzicht te krijgen van alle bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars opgebouwde pensioenaanspraken en het toekomstige AOW.

Naast vermelding van de bruto bedragen is ook te zien wat er netto van uw AOW en pensioen overblijft.

De site is ontwikkeld door de Stichting Pensioenregister. Dit is een samenwerkingsverband tussen de pensioenfondsen en -verzekeraars in Nederland en de Sociale Verzekeringsbank.

Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l.

Pensioenuitvoering tot 1 augustus 2021:

Appel Pensioen

Postbus 30396

1303 AJ Almere

Telefoonnummer

085 - 210 40 93

 

E-mailadres

rahma.cherrat@appelpensioen.nl

Copyright @ Pensioenfonds NEG i.l.