Klachten

Home > Over het fonds > Klachten

U bent ontevreden over het fonds of de pensioenadministratie. Dan heeft u een klacht.

U bent het niet eens met de manier waarop de pensioenregeling is toegepast. Dan heeft u een geschil.

Kijk dan bij Documenten bij Klachten- en geschillenregeling.

Daarin staat dat u dit moet melden aan het Bestuur.

We hebben met Appel Pensioenuitvoering afgesproken dat zij uw klacht of geschil aan het Bestuur kunnen melden.

U kunt Appel Pensioenuitvoering schriftelijk, telefonisch of per mail bereiken. Kijk hiervoor bij Contact.

 

Als u liever zelf contact wil opnemen met het Bestuur, kunt u dat het beste doen via de secretaris van het pensioenfonds.

Deze is bereikbaar op het adres van de fabriek van NEG in Westerbroek bij Hoogezand.

Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l.

Pensioenuitvoering door:

Appel Pensioen

Postbus 30396

1303 AJ Almere

Telefoonnummer

085 - 210 40 93

 

E-mailadres

rahma.cherrat@appelpensioen.nl

Copyright @ Pensioenfonds NEG i.l.