Klachten

Home > Over het fonds > Klachten

U bent ontevreden over het fonds of de pensioenadministratie. Dan heeft u een klacht.

U bent het niet eens met de manier waarop de pensioenregeling is toegepast. Dan heeft u een geschil.

Kijk dan bij Documenten bij Klachten- en geschillenregeling.

Daarin staat dat u dit moet melden aan het Bestuur.

We hebben met Appel Pensioenuitvoering afgesproken dat zij uw klacht of geschil aan het Bestuur kunnen melden.

U kunt Appel Pensioenuitvoering schriftelijk, telefonisch of per mail bereiken. Kijk hiervoor bij Contact.

 

Als u liever zelf contact wil opnemen met het Bestuur, kunt u dat het beste doen via de secretaris van het pensioenfonds.

Deze is bereikbaar op het adres van de fabriek van NEG in Westerbroek bij Hoogezand.

 

Let op: Er kunnen alleen klachten en geschillen in behandeling genomen worden over zaken die vóór 1 augustus 2021 spelen.

Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l.

Pensioenuitvoering tot 1 augustus 2021:

Appel Pensioen

Postbus 30396

1303 AJ Almere

Telefoonnummer

085 - 210 40 93

 

E-mailadres

rahma.cherrat@appelpensioen.nl

Copyright @ Pensioenfonds NEG i.l.