Leeftijd 67 jaar of ouder

Mogelijk interessant

Waarschijnlijk bent u met pensioen. U ontvangt vanaf nu een pensioenuitkering en bouwt geen pensioen meer op. We hebben hieronder een aantal zaken op een rij gezet die voor u interessant kunnen zijn.

 

Indexatie

Het is belangrijk dat uw pensioen jaarlijks verhoogd wordt. We noemen dit indexatie. Wij indexeren uw pensioen ieder jaar op basis van de stijging van de prijzen (inflatie). De afgelopen jaren heeft het pensioenfonds de pensioenen helaas niet verhoogd.

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat het pensioenfonds ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. De pensioenuitvoerder heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan het bestuur besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.

Informatie

U ontvangt ieder jaar een opgave van uw pensioen. U ziet dan precies hoeveel belasting er wordt ingehouden. Ook informeren wij u jaarlijks over de hoogte van de indexatie.

Uitbetaaldata

De uitbetaaldata van het fonds vindt u hier.

Top 3 belangrijkste vragen

NEG Pensioenfonds

Pensioenuitvoering door:

Appel Pensioen

Postbus 30396

1303 AJ Almere

Telefoonnummer

085 - 210 40 93

 

E-mailadres

rahma.cherrat@appelpensioen.nl

Copyright @ NEG Pensioenfonds