Over het fonds

Het fonds voerde tot 1 januari 2021 een pensioenregeling uit voor werknemers die verbonden waren met Electric Glass Fiber NL bv in Hoogezand, onderdeel van NEG (Nippon Electric Glass)

Dat betekent dat er vanaf 1 januari 2021 geen pensioen meer opgebouwd wordt bij Pensioenfonds NEG.

De sociale partners (werkgever en vakbonden) hebben besloten om per 1 januari 2021 de pensioenopbouw bij Pensioenfonds PGB onder te brengen. Het pensioen dat tot 1 januari 2021 is opgebouwd wil het fondsbestuur ook bij PGB onderbrengen. DNB moet hier nog wel mee instemmen.

 

Het fonds is in 1990 opgericht als pensioenfonds voor het toenmalige bedrijf Silenka in Hoogezand. Dit bedrijf is in 1991 overgenomen door PPG. De bedrijfsnaam is toen gewijzigd in PPG Fiberglass bv. Op 1 oktober 2016 is de vestiging Hoogezand door PPG Industries verkocht aan NEG. Daarbij is de naam gewijzigd in EGF (Electric Glass Fiber NL bv).

Het fonds heeft in het verleden ook voor werknemers van de vestigingen van PPG in Tiel, Wijchen en Delfzijl de pensioenregeling uitgevoerd.

 

In december 2016 is de naam van het fonds gewijzigd van Stichting Pensioenfonds PPG Industries Nederland in Stichting Pensioenfonds NEG Nederland.

 

Het fonds beheert een vermogen dat bedoeld is voor het uitkeren van opgebouwde pensioenen voor de deelnemers zelf en hun nabestaanden. Het fonds streeft naar een waardevaste uitkering. Hiervoor moet er voldoende rendement zijn. Het vermogen wordt belegd in aandelen en obligaties. Dat betekent dat er ook risico’s genomen worden. Het bestuur van het fonds heeft de taak om verantwoord met deze risico’s om te gaan. Verantwoording wordt afgelegd aan het verantwoordingsorgaan en aan de toezichthouder DNB (De Nederlandse Bank).

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l.

Pensioenuitvoering door:

Appel Pensioen

Postbus 30396

1303 AJ Almere

Telefoonnummer

085 - 210 40 93

 

E-mailadres

rahma.cherrat@appelpensioen.nl

Copyright @ Pensioenfonds NEG i.l.