Overlijden

Situaties

Uw partner ontvangt na uw overlijden een inkomen. We noemen dit het partnerpensioen. Als u kinderen heeft dan ontvangen zij een wezenpensioen. Uw partner ontvangt het partnerpensioen levenslang. Als u overlijdt dan hebben uw kinderen tot 18 jaar recht op een wezenpensioen. Dit geldt ook voor uw eventuele pleeg- of stiefkinderen. Als zij nog studeren of invalide zijn, dan wordt het wezenpensioen tot uiterlijk 27 jaar uitbetaald.

 

Wilt u weten hoeveel partnerpensioen is geregeld? Log dan met uw Digi-D in op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Top 3 belangrijkste vragen

 • Moeten mijn nabestaanden mijn overlijden doorgeven?

  Nabestaanden hoeven een overlijden niet bij ons te melden. Wel bij uw gemeente. De gemeente geeft het overlijden aan ons door. Wij nemen daarna contact op met uw nabestaanden.

   

 • Wat krijgt mijn partner als ik overlijd?

  Als u overlijdt terwijl u nog werkzaam bent bij uw werkgever, krijgt uw partner maximaal 70% van het ouderdomspensioen dat u zou opbouwen als u tot uw AOW-leeftijd had doorgewerkt. Als u al met pensioen bent op het moment van overlijden, hangt het bedrag dat uw partner krijgt af van de keuzes die u hebt gemaakt bij de ingang van uw pensioen. Misschien hebt u bij uw pensionering gekozen voor uitruil. Dan heeft dat mogelijk gevolgen voor het pensioen van uw partner.

   

 • Kan ik zorgen voor een aanvullend pensioen voor mijn partner?

  Binnen de pensioenregeling kunt u niets extra's regelen voor uw partner,. Indien u dit wilt, zult u met behulp van alternatieve manieren dit moeten regelen zoals sparen, verzekeringen etc.

   

Nieuw in dienst

Kind krijgen

Uit dienst

Ziekte 

Verlof / minder werken 

Uit elkaar  

Verhuizen

Overlijden 

Met pensioen 

Trouwen / samenwonen

Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l.

Pensioenuitvoering door:

Appel Pensioen

Postbus 30396

1303 AJ Almere

Telefoonnummer

085 - 210 40 93

 

E-mailadres

rahma.cherrat@appelpensioen.nl

Copyright @ Pensioenfonds NEG i.l.