Pensioen bij NEG

U bouwt een pensioen op bij Pensioenfonds NEG Nederland i.l.. U leest hier meer over de pensioenregeling waar u aan deelneemt en de pensioenuitvoering door het pensioenfonds.

 

Soort regeling

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling. Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar hebt verdiend. U bouwt niet over uw gehele bruto loon een pensioen op. We houden namelijk rekening met de AOW die u van de overheid krijgt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over uw bruto loon minus de franchise bouwt u jaarlijks pensioen op. In het Pensioen 1-2-3 kunt u het opbouwpercentage en het bedrag van de franchise vinden.

 

Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van het opgebouwde pensioen in al die jaren plus de eventuele gegeven indexaties. Uw uiteindelijke pensioen is dus gebaseerd op het gemiddelde salaris tijdens uw loopbaan. We noemen dit daarom een middelloonregeling. Vanaf uw pensioendatum krijgt u uw pensioen elke maand, zo lang u leeft.

 

Wilt u meer weten over uw pensioenregeling? Lees dan hier het Pensioen 1-2-3.

Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l.

Pensioenuitvoering door:

Appel Pensioen

Postbus 30396

1303 AJ Almere

Telefoonnummer

085 - 210 40 93

 

E-mailadres

rahma.cherrat@appelpensioen.nl

Copyright @ Pensioenfonds NEG i.l.