Pensioen in Nederland

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers: AOW, aanvullende pensioenopbouw via de werkgever en aanvullende, individuele pensioenverzekeringen die u zelf regelt.

 

Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW vormt de 1e pijler van het pensioenstelsel. Het is het basisinkomen om te kunnen rondkomen. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. De hoogte van de AOW wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van het minimumloon. U leest hierover meer op de website van de SVB.

 

Pensioenopbouw via de werkgever

De 2e pijler is pensioenopbouw via de werkgever. In uw geval NEG Hoogezand. Hierdoor bouwt u een aanvullende uitkering op bovenop de AOW-uitkering. In uw pensioenregeling bouwt u niet alleen pensioen op voor uzelf. Ook voor uw partner is een pensioen geregeld voor het geval u overlijdt. De pensioenregeling wordt uitgevoerd door Pensioenfonds NEG Nederland i.l..

 

Individuele aanvullende pensioenvoorzieningen

Individuele verzekeringen vormen de 3e pijler. Bijvoorbeeld lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen. Daarmee kunt u voor extra pensioen sparen. Bijvoorbeeld om een pensioengat aan te vullen of eerder met pensioen te gaan.

Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l.

Pensioenuitvoering door:

Appel Pensioen

Postbus 30396

1303 AJ Almere

Telefoonnummer

085 - 210 40 93

 

E-mailadres

rahma.cherrat@appelpensioen.nl

Copyright @ Pensioenfonds NEG i.l.