Pensioen in Nederland

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers: AOW, aanvullende pensioenopbouw via de werkgever en aanvullende, individuele pensioenverzekeringen die u zelf regelt.

 

Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW vormt de 1e pijler van het pensioenstelsel. Het is het basisinkomen om te kunnen rondkomen. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. De hoogte van de AOW wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van het minimumloon. U leest hierover meer op de website van de SVB.

 

Pensioenopbouw via de werkgever

De 2e pijler is pensioenopbouw via de werkgever. NEG Hoogezand heeft besloten per 1 januari 2021de pensioenopbouw bij PGB onder te brengen. Er wordt dus bij Pensioenfonds NEG geen pensioen meer opgebouwd.

 

Individuele aanvullende pensioenvoorzieningen

Individuele verzekeringen vormen de 3e pijler. Bijvoorbeeld lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen. Daarmee kunt u voor extra pensioen sparen. Bijvoorbeeld om een pensioengat aan te vullen of eerder met pensioen te gaan.

Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l.

Pensioenuitvoering tot 1 augustus 2021:

Appel Pensioen

Postbus 30396

1303 AJ Almere

Telefoonnummer

085 - 210 40 93

 

E-mailadres

rahma.cherrat@appelpensioen.nl

Copyright @ Pensioenfonds NEG i.l.