Privacyverklaring

Home > Over het fonds > Privacyverklaring

De deelnemersadministratie is op 1 augustus 2021 overgenomen door Pensioenfonds PGB.

Pensioenfonds NEG verwerkt vanaf die datum geen deelnemersgegevens meer.

Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l.

Pensioenuitvoering tot 1 augustus 2021:

Appel Pensioen

Postbus 30396

1303 AJ Almere

Telefoonnummer

085 - 210 40 93

 

E-mailadres

rahma.cherrat@appelpensioen.nl

Copyright @ Pensioenfonds NEG i.l.