Privacyverklaring

Home > Over het fonds > Privacyverklaring

Privacy en het gebruik van uw gegevens

De Stichting Pensioenfonds NEG Nederland voert de pensioenregeling uit voor EGF in Westerbroek. Om dit goed te kunnen doen hebben we gegevens van u nodig. Dit zijn persoonlijke gegevens zoals uw adres, met wie u samenwoont, of u arbeidsongeschikt bent of wat uw salaris is. Wij willen zorgvuldig en vertrouwelijk met deze gegevens omgaan.

Wij zorgen ervoor dat we ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening is sinds 25 mei 2018 van kracht en regelt hoe we om moeten gaan met persoonlijke gegevens.

 

Op deze pagina vindt u de afspraken die we gemaakt hebben over de verwerking van persoonlijke gegevens.

Het pensioenfonds heeft de pensioenadministratie volledig uitbesteed aan Appel Pensioenuitvoering. Zij verwerken voor ons de persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat dit volgens de afspraken op deze pagina gebeurt.

 

Pensioenfonds NEG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 17-06-2019. De laatste versie vindt u ook altijd bij documenten.

NEG Pensioenfonds

Pensioenuitvoering door:

Appel Pensioen

Postbus 30396

1303 AJ Almere

Telefoonnummer

085 - 210 40 93

 

E-mailadres

rahma.cherrat@appelpensioen.nl

Copyright @ NEG Pensioenfonds