Privacyverklaring

Home > Over het fonds > Privacyverklaring

Privacy en het gebruik van uw gegevens

De Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l. voert de pensioenregeling uit voor EGF in Westerbroek. Om dit goed te kunnen doen hebben we gegevens van u nodig. Dit zijn persoonlijke gegevens zoals uw adres, met wie u samenwoont, of u arbeidsongeschikt bent of wat uw salaris is. Wij willen zorgvuldig en vertrouwelijk met deze gegevens omgaan.

Wij zorgen ervoor dat we ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening is sinds 25 mei 2018 van kracht en regelt hoe we om moeten gaan met persoonlijke gegevens.

 

Op deze pagina vindt u de afspraken die we gemaakt hebben over de verwerking van persoonlijke gegevens.

Het pensioenfonds heeft de pensioenadministratie volledig uitbesteed aan Appel Pensioenuitvoering. Zij verwerken voor ons de persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat dit volgens de afspraken op deze pagina gebeurt.

 

Pensioenfonds NEG Nederland i.l. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 17-06-2019. De laatste versie vindt u ook altijd bij documenten.

 • VAN WIE VERWERKEN WIJ GEGEVENS?

  Wij verwerken gegevens van de volgende personen:

  • Iedereen die pensioen opbouwt (Actieven)

  • Iedereen die pensioen ontvangt (Gepensioneerden en nabestaanden)

  • Iedereen die pensioen opgebouwd heeft bij ons fonds (Slapers)

   

  Deze gegevens krijgen we van u, maar ook van uw werkgever, het UWV (als u arbeidsongeschikt bent) of

  van uw gemeente. En we verwerken gegevens die u ons geeft als u contact met ons of onze

  pensioenadministrateur heeft.

   

  Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

  • Als u ons belt

  • Als u het contactformulier invult op de website

  • Als u ons een e-mail stuurt

  • Als u meedoet aan onze enquêtes of onderzoeken

  • Als u een bijeenkomst van ons bezoekt

 • WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN U?

  Wij verwerken de volgende gegevens:

  •  Naam en adres

  •  Contactgegevens: telefoonnummers, emailadressen

  •  Bankrekeningnummer (IBAN)

  •  Burgerservicenummer (BSN)

  •  Geboorte- en overlijdensdatum

  •  Geslacht

  •  Gegevens over relaties: (ex)partner en eventuele kinderen

  •  Gegevens over dienstverbanden

  •  Gegevens over arbeidsongeschiktheid

  •  Gegevens over pensioenrechten

  •  Gegevens over (individuele) pensioenpremies

  •  Ingangs- en einddatum van pensioen of uitkering

 • MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

  • Pensioenregister (mijnpensioenoverzicht.nl)

  • Gemeenten (bevolkingsregister)

  • Belastingdiensten

  • Banken

  • De Nederlandsche Bank

  • Dienstverleners: actuarissen, accountants

  • (Oud)werkgever

  • Notaris of advocaat van deelnemer

  • Andere pensioenfondsen

  • Sociale Verzekeringsbank

  • Sociale diensten

  • UWV

  • Verzekeringsmaatschappijen

  • Ambassades c.q. consulaten (bij deelnemers die in het buitenland wonen)

 • WAT DOEN WIJ MET UW GEGEVENS.

  Wij verwerken uw gegevens om:

  • De pensioenadministratie goed uit te voeren, zoals:

     • Uw pensioen op tijd en met het juiste bedrag te betalen

     • Uw pensioenopbouw goed vast te leggen

     • De pensioenpremie vast te stellen

     • De verplichtingen van het fonds vast te stellen

  • Ervoor te zorgen dat we ons houden aan de wet

 • ALS U WILT WETEN WELKE GEGEVENS WIJ OVER U HEBBEN.

  U kunt ons vragen welke gegevens we over u hebben. Wij sturen u dan een overzicht van de gegevens. Ziet u dat de gegevens niet juist zijn? Of ontbreekt er informatie? Dan kunt u ons vragen om uw gegevens aan te passen of aan te vullen.

 • ALS U NIET WIL DAT WIJ UW GEGEVENS VERWERKEN?

  We hebben natuurlijk wel uw gegevens nodig om uw pensioen te kunnen regelen.

  Maar u kunt ons wel vragen om uw gegevens voor bepaalde situaties niet meer te gebruiken. U wilt bijvoorbeeld dat wij u niet bellen of mailen. U kunt ons ook vragen om uw gegevens niet meer te gebruiken als u daar een belangrijke persoonlijke reden voor heeft.

  Wilt u dat wij uw gegevens niet meer gebruiken? Stuur ons een brief of een mail. Geef aan waarom u wilt dat wij uw gegevens niet meer gebruiken. U krijgt van ons binnen 4 weken een reactie.

   

 • INFORMATIE OP DE WEBSITE

  De website van NEG Pensioenfonds i.l. verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

  In bepaalde gevallen is er vooraf geen toestemming nodig is van de websitebezoeker om deze informatie te gebruiken.  De zogenaamde Cookiewet stelt wel een aantal voorwaarden. Het pensioenfonds heeft de volgende acties genomen om aan die voorwaarden te voldoen:

  • Het pensioenfonds heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

  • Het pensioenfonds kan het laatste deel van het IP-adres niet meer zien.

  • Het pensioenfonds heeft de optie 'gegevens delen' uitgezet.

  • Het pensioenfonds gebruikt geen andere Google-diensten samen met de Google-Analytics-cookies.

   

  Hiermee voldoet het pensioenfonds ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

  Wij verzamelen uw gegevens om vast te leggen hoeveel pensioen u nu of in de toekomst krijgt. We bewaren uw gegevens zo lang we ze nodig hebben voor dat doel. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, dan verwijderen wij de gegevens.

 • BEVEILIGING

  Al uw gegevens worden door onze pensioenadministrateur verwerkt. Wij zorgen ervoor dat zij de gegevens op een passende wijze beveiligen tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Zij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door onbevoegde personen worden bekeken.

  Voor sommige pensioenberekeningen verstrekt onze pensioenadministrateur gegevens aan onze adviserend actuaris. We zorgen ervoor dat ook hier uw gegevens beschermd zijn.

 • VRAGEN?

  Heeft u vragen of opmerkingen over hoe wij met uw gegevens omgaan? Neem contact met ons op.

  U kunt ook contact opnemen met de nationale toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l.

Pensioenuitvoering door:

Appel Pensioen

Postbus 30396

1303 AJ Almere

Telefoonnummer

085 - 210 40 93

 

E-mailadres

rahma.cherrat@appelpensioen.nl

Copyright @ Pensioenfonds NEG i.l.