Uit elkaar

Situaties

Uw ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft van uw pensioen dat tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Ook heeft uw ex-partner recht op het partnerpensioen. U kunt met elkaar afspreken op welke manier u het pensioen verdeelt. Het is belangrijk dat u de afspraken over de verdeling van het pensioen vastlegt in een scheidingsconvenant. Als u samenwoonde dan heeft uw ex-partner alleen recht op het opgebouwde partnerpensioen.

 

U informeert het pensioenfonds over uw scheiding door dit formulier in te vullen en aan ons terug te sturen. U moet dit doen binnen twee jaar na uw scheiding.

 

Top 3 belangrijkste vragen

 • Ik ben gescheiden en mijn ex-partner en ik willen een andere verdeling van het pensioen of helemaal afzien
  van verevening. Kan dat?

  Ja, dat kan. U moet dit dan in het echtscheidingsconvenant vastleggen en het pensioenfonds hiervan een kopie sturen.

 • Ik ben hertrouwd. Wat betekent dit voor het partnerpensioen van mijn ex-partner en mijn nieuwe partner?

  Na uw overlijden moeten uw ex-partner en uw nieuwe partner het partnerpensioen samen delen. Uw ex-partner krijgt alleen een gedeelte van het pensioen dat is opgebouwd tot de scheidingsdatum. Dit noemen we ‘bijzonder partnerpensioen’.

   

  Wil uw ex-partner geen bijzonder partnerpensioen krijgen? Dan kunt u dit doorgeven aan ons. Wij zorgen er dan voor dat uw nieuwe partner de begunstigde is van het volledige partnerpensioen.

   

 • Heeft mijn ex-partner, waarmee ik samenwoonde, recht op partnerpensioen?

  Ja, uw ex-partner heeft recht op het opgebouwde partnerpensioen gedurende de periode waarin u samenwoonde en een bij de notaris vastgelegde samenlevingsovereenkomst had. U moet hiervoor de ontbinding van het samenlevingsovereenkomst doorgeven aan het pensioenfonds. Als u dat niet doet dan loopt de verzekering van het partnerpensioen voor uw ex-partner door.

Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l.

Pensioenuitvoering door:

Appel Pensioen

Postbus 30396

1303 AJ Almere

Telefoonnummer

085 - 210 40 93

 

E-mailadres

rahma.cherrat@appelpensioen.nl

Copyright @ Pensioenfonds NEG i.l.