Verhuizen

Situaties

Als u binnen of naar Nederland verhuist dan hoeft u geen adreswijziging aan ons door te geven. Wij ontvangen uw adreswijziging van de gemeente waar u zich inschrijft. Als u naar het buitenland verhuist dan moet u uw nieuwe adres wel aan ons doorgeven. Als u een huis gaat kopen dan is het goed om aan de volgende zaken te denken.

Overlijden en woonlasten: partnerpensioen

Het is goed om in kaart te brengen of uw partner de hypotheek kan blijven betalen als er iets met u gebeurt. In uw pensioenregeling bij Pensioenfonds NEG Nederland i.l. is een partnerpensioen geregeld voor het geval u komt te overlijden. Een partnerpensioen is een uitkering voor uw partner als u overlijdt. Houdt u er wel rekening mee dat de uitkering een stuk lager is dan uw huidige salaris bij NEG Hoogezand.

 

Woonlasten na pensionering

U kunt nu alvast bekijken hoe hoog de woonlasten zullen zijn als u later met pensioen bent. Door uw hypotheek helemaal of voor een deel af te lossen voordat u stopt met werken, kunt u uw woonlasten verlagen. Het aflossen van uw huis is ook een manier om vermogen op te bouwen voor uw pensioen.

 

Top 3 belangrijkste vragen

 • Wat kan ik doen om extra te sparen voor mijn pensioen?

  Er zijn verschillende mogelijkheden om te zorgen voor een extra inkomen voor later. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten, beleggen of extra sparen. Belastingaftrek is alleen mogelijk als u kunt aantonen dat u in enig jaar te weinig pensioen hebt opgebouwd. Wij adviseren u om contact op te nemen met een financieel adviseur om uw situatie te bespreken.

 • Betaal ik later evenveel belasting over mijn pensioen?

  Vanaf het moment dat u uw AOW-leeftijd hebt bereikt, betaalt u minder belasting. De belastingtarieven zijn lager dan vóórdat u met pensioen gaat. Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie.

   

 • Hoe hoog is het partnerpensioen?

  Als u in dienst bent bij NEG Hoogezand of reeds gepensioneerd bent en u overlijdt dan heeft uw partner recht op een levenslang partnerpensioen. De hoogte is 70% van het te bereiken ouderdomspensioen op uw pensioendatum. Als u uit dienst gaat en u overlijdt dan heeft uw partner recht op het daadwerkelijk opgebouwde partnerpensioen. Hoeveel dat precies is, kunt u zien op uw Uniform Pensioenoverzicht.

Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l.

Pensioenuitvoering door:

Appel Pensioen

Postbus 30396

1303 AJ Almere

Telefoonnummer

085 - 210 40 93

 

E-mailadres

rahma.cherrat@appelpensioen.nl

Copyright @ Pensioenfonds NEG i.l.