Vertrouwenspersoon

Home > Over het fonds > Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon bij ons fonds is Erik Klijn.

Als u vindt dat er binnen het fonds iets niet volgens de regels gaat (een misstand) en dit wil melden kijk dan bij Documenten bij Klokkenluidersregeling.

 

Er is ook een Incidentenregeling.

In de regelingen staat dat U misstanden en incidenten kunt melden aan de vertrouwenspersoon.

 

We hebben met Appel Pensioenuitvoering afgesproken dat zij uw melding aan de vertrouwenspersoon doorgeven.

U kunt Appel Pensioenuitvoering schriftelijk, telefonisch of per mail bereiken. Kijk hiervoor bij Contact.

Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l.

Pensioenuitvoering tot 1 augustus 2021:

Appel Pensioen

Postbus 30396

1303 AJ Almere

Telefoonnummer

085 - 210 40 93

 

E-mailadres

rahma.cherrat@appelpensioen.nl

Copyright @ Pensioenfonds NEG i.l.