Ziekte

Situaties

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw

pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is

afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.

 

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u een WIA-uitkering ontvangt en u bent uit dienst dan heeft u mogelijk ook recht op een arbeidongeschikt-
heidspensioen. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ontvangt u een lager arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u volledig arbeidsongeschikt bent dan is de hoogte 70% van het verschil tussen uw salaris voorafgaand aan uw ziekte en het maximale jaarsalaris volgens de WIA.

 

Meer informatie hierover vindt u in het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l..

Top 3 belangrijkste vragen

  • Moet ik aan het pensioenfonds doorgeven dat ik ziek ben?

    Nee, uw werkgever geeft dit aan ons door.

  • Ontvang ik een uitkering van de overheid bij arbeidsongeschiktheid?

    Afhankelijk van de vraag of u nog wel of niet kunt werken na uw ziekte, heeft u recht op een WGA-uitkering of een IVA-uitkering. Uitgangspunt van de WIA is dat u zoveel mogelijk probeert te werken als u kunt. Via de WGA krijgt u een uitkering als u door uw ziekte ten minste 35% arbeidsongeschikt bent. Bent u blijvend en volledig arbeidsongeschikt? Dan krijgt u een IVA-uitkering.
  • Krijg ik een arbeidsongeschiktheidspensioen tijdens arbeidsongeschiktheid?

    Als u minimaal 35% arbeidsongeschiktheid bent dan kunt u recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u volledig arbeidsongeschikt bent dan is de hoogte 70% van het verschil tussen uw salaris voorafgaand aan uw ziekte en het maximale jaarsalaris volgens de WIA. Als u niet volledig arbeidsongeschikt bent dan is de uitkering lager.

Stichting Pensioenfonds NEG Nederland i.l.

Pensioenuitvoering door:

Appel Pensioen

Postbus 30396

1303 AJ Almere

Telefoonnummer

085 - 210 40 93

 

E-mailadres

rahma.cherrat@appelpensioen.nl

Copyright @ Pensioenfonds NEG i.l.